Data publikacji w serwisie:

Sztuczna Inteligencja - Dylematy. Areopag Uniwersytetów

16 lutego 2024 roku, prof. Krzysztof Jassem, wziął udział w panelu dyskusyjnym "Sztuczna Inteligencja - Dylematy" w ramach Areopagu Uniwersytetów.

Areopag Uniwersytetów to wspólne przedsięwzięcie czterech wiodących polskich uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem tej inicjatywy jest stworzenie przestrzeni do publicznej debaty na temat kluczowych wyzwań współczesności, angażującej zarówno ekspertów, jak i szeroką publiczność.

W trakcie ostatniego spotkania, poświęconego sztucznej inteligencji (SI), postacie świata nauki: prof. dr hab. Krzysztof Jassem, prof. dr hab. Andrzej Dragan, prof. dr hab. Piotr Kulicki, dr hab. Igor Podolak, podjęli dyskusję na temat dylematów, jakie stawia przed nami rozwój SI, oraz kierunków, w których obecnie podąża ta technologia. Debatę prowadzili dr hab. Robert Szwed wraz z dr. Jeremim Ochabem.

Dyskusja skupiła się nie tylko na obecnych możliwościach i wyzwaniach związanych z SI, ale również na etycznych aspektach jej wykorzystania. Uczestnicy panelu podkreślili znaczenie odpowiedzialnego podejścia do rozwoju i implementacji technologii sztucznej inteligencji, zwracając uwagę na potrzebę zachowania równowagi między innowacjami a ochroną prywatności i praw człowieka. Dokonano również przeglądu zastosowań w których Sztuczna Inteligencja w niedalekiej przyszłości zaproponować nowe rozwiązania.