Data publikacji w serwisie:

Webinarium: Sztuczna inteligencja w automatyzacji procesów. Kiedy AI daje wartość dodaną?

Prof. dr hab. Krzysztof Jassem, dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji, był gościem webinaru "Sztuczna inteligencja w automatyzacji procesów. Kiedy AI daje wartość dodaną?" organizowanego przez firmę DomData.

Podczas webinarium prowadzący wraz z gościem omówili automatyzację procesów biznesowych poprzez zastosowanie metod sztucznej inteligencji. W agendzie spotkania znalazły się również takie zagadnienia jak: trendy w automatyzacji procesów biznesowych, praktyczne zastosowania AI czy przykłady wykorzystania AI w biznesie.

Webinar dostępny jest na platformie Youtube

Wśród aktualnych trendów w automatyzacji procesów zwrócono uwagę na szybki rozwój platform low-code development. Omówiono także zastosowania Sztucznej Inteligencji w zadaniach takich jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP), tłumaczenie maszynowe, cyberbezpieczeństwo czy autonomiczny transport. Przedstawiono również przykłady, gdzie wdrożenie AI przynosi znaczącą wartość dodaną, zwracając jednocześnie uwagę na istotność właściwego wyznaczenia celów oraz doboru odpowiednich rozwiązań dla projektowanych rozwiązań.

Centrum Sztucznej Inteligencji oferuje usługę ekspertyzy, której zadaniem jest analiza możliwych rozwiązań sztucznej inteligencji do osiągnięcia celu biznesowego. Eksperci CSI pomagają w procesie weryfikacji proponowanych rozwiązań i wyboru najlepszego z nich.