Data publikacji w serwisie:

Centrum Sztucznej Inteligencji UAM

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zostało otwarte Centrum Sztucznej Inteligencji. Jego dyrektorem został prof. Krzysztof Jassem.

W programie Temat Dnia, został opublikowany wywiad z dyrektorem który opowiedział w jakim celu CSI zostało powołane i jakie cele zostały przed nim postawione. Całość wywiadu dostępna na stronie TVP3 Poznań