Data publikacji w serwisie:

CSI sygnatariuszem Poznań CityLab

Centrum Sztucznej Inteligencji stało się sygnatariuszem listu intencyjnego dotyczącego powstania Poznań CityLab – nowatorskiego miejskiego laboratorium innowacji, które otworzy swoje drzwi w Poznaniu.

To wyjątkowy moment dla naszego Centrum, podkreślający nasze zaangażowanie w rozwój inteligentnych technologii i naszą pozycję jako wiarygodnego i zaufanego partnera w kreowaniu przyszłościowych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję.

Poznań CityLab to ambitny projekt, mający na celu tworzenie i wdrażanie innowacji wspierających procesy administracyjne i dostarczających nowoczesnych usług cyfrowych dla mieszkańców. Współpracując z uczelniami, jednostkami badawczymi i fundacjami, stworzymy przestrzeń do eksperymentowania, testowania i realizacji pomysłów wykorzystujących najnowsze technologie, takie jak AI, uczenie maszynowe, big data, internet rzeczy oraz blockchain. Sygnatariuszami dokumentu są: Miasto Poznań, Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz Fundacja In_Spire.

Nasze dołączenie do listu intencyjnego jest wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć Centrum i jednocześnie krokiem w stronę realizacji wspólnych celów, jakimi są innowacyjność, rozwój technologiczny oraz budowanie przyszłości w duchu smart city. Dzięki współpracy w ramach Poznań CityLab będziemy mogli jeszcze efektywniej przyczyniać się do transformacji cyfrowej naszego miasta, stawiając na czele potrzeby mieszkańców i organizacji.

CityLab nie tylko będzie bankiem wiedzy i katalizatorem zmian, ale również miejscem, gdzie inspiracje, narzędzia i metody działania łączą się, by wspierać rozwój projektów smart city dla dobra wszystkich mieszkańców Poznania.