Data publikacji w serwisie:

Jakub Pokrywka na podium konkursów IEEE BigData 2022 w Japonii

Doktorant naszego wydziału, mgr inż. Jakub Pokrywka zajął wysokie miejsca w konkursach w ramach tegorocznej edycji konferencji IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2022) odbywającej się w Japonii.

Jakub zaproponował swoje rozwiązania w konkursach: Privacy-preserving Matching of Encrypted Images oraz Vehicle class and Orientation Detection Challenge w których zajął odpowiednio drugie, trzecie miejsce. W trzecim z konkursów, Crowdsensing-based Road Damage Detection Challenge, Jakub otrzymał wyróżnienie w postaci zaproszenia do prezentacji swojego rozwiązania.

Pierwszy z wymienionych konkursów polegał na weryfikacji pary obrazów (źródłowego i zaszyfrowanego) i określenie czy przedstawia ona ten sam obraz czy nie. Konkurs miał za zadanie weryfikację mechanizmów szyfrowania obrazów w celu zapewnienia prywatności informacji w danych zebranych ze środowiska.

Konkurs Vehicle class and Orientation Detection polegał na stworzeniu modelu do detekcji i klasyfikacji pojazdów na zdjęciu. Model musiał być trenowany na danych syntetycznych (z symulatora), ale jego ewaluacja została przeprowadzona na prawdziwych zdjęciach.

Ostatnim z konkursów z największą liczbą uczestników z całego świata był Crowdsensing-based Road Damage Detection Challenge. Polegał on na stworzeniu modelu do detekcji i klasyfikacji uszkodzeń nawierzchni dróg na podstawie zdjęć ze smartfona. Rozwijany system ma zastąpić, aktualnie wykorzystywane, droższe systemy oparte na specjalistycznych pojazdach z wieloma czujnikami.