Data publikacji w serwisie:

Wyróżnienie w e-Health Hackathon dla zespołu studentów z CSI

Zespół studentów z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Centrum Sztucznej Inteligencji UAM otrzymał wyróżnienie na e-Health Hackaton, organizowanym przez Roche Polska, Janssen Polska, we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub.

Na początku października zespół, w którego skład wchodzili Mikołaj Pokrywka, Mateusz Tylka, Karol Idaszak i Tomasz Grzybowski, otrzymał wyróżnienie oraz zaproszenie do prezentacji swojego rozwiązania  przed ekspertami z sektora publicznego, m.in. z Agencji Badań Medycznych i Ministerstwa Zdrowia. Mikołaj, Matusz, Karol i Tomasz studiują na kierunku Informatyka (studia magisterskie) oraz uczestniczą w projekcie Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech), który realizowany jest w ramach konsorcjum pięciu wiodących polskich uczelni prowadzących kształcenie z informatyki.

Zespół DREAM zaproponował uniwersalne rozwiązanie, wpisujące się w politykę informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce, polegające na usprawnieniu procesu zarządzania kolejkami w placówkach medycznych przy jednoczesnym gromadzeniu danych zdrowotnych. Zbierane w ten sposób dane mogą być wykorzystane do opracowania wstępnej diagnozy pacjenta upraszczając jego przyjęcie w gabinecie lekarskim. Autorzy pomysłu opracowali również model diagnozy stanu zdrowia pacjenta.

Gościem honorowym wydarzenia był również Minister Zdrowia Pan Adam Niedzielski, którego resort przyjął Patronat Honorowy nad hackatonem.