Grupa projektowa „Sztuczna empatia roju”

Celem projektu jest określenie wpływu dodania modułów oddziaływania empatycznego na szybkość nauki i adaptacji roju.

W ramach projektu planowane jest stworzenie roju małych robotów, które podejmują decyzje w oparciu o empatię kognitywną, przy zmiennych warunkach środowiskowych.

Sztuczna empatia dzieli się na empatię emocjonalną i kognitywną. Empatia kognitywna służy do reprezentacji stanu innych jednostek, określa przyczynowo-skutkowość działań i umożliwia przewidzenie możliwego zachowania jednostek na tej podstawie, oraz zaplanowanie reakcji na te zachowania. W sztucznie empatycznym roju jednostka określa konsekwencje, jakie przy danym zestawie dostępnych akcji i stanu środowiska może nieść ze sobą dany stan wewnętrzny jednostki. Na podstawie komunikatów i obserwacji innych jednostek jednostka empatyzująca reprezentuje ich stan. Następnie na podstawie podobieństwa do stanów własnych oraz możliwych konsekwencji, wyinferowanych z własnych stanów, jednostka empatyzująca określa szanse powodzenia przewidywanych działań. W przypadku gdy współdziałanie zapewnia jej korzyść, jednostka podejmuje działanie altruistyczne. W przeciwnym wypadku jednostka podejmuje działanie egoistyczne. Decyzje podejmowane są przez każda jednostkę indywidualnie, ponieważ każda z nich posiada własną wiedzę na temat własnych stanów wewnętrznych, oraz własne reprezentacje stanów sąsiadów. Rój nie jest centralnie sterowany.

Powyżej opisany problem zawiera wiele obszarów dla potencjalnych badań: od reprezentacji wiedzy, nauki botów, podejmowania decyzji, przez komunikację, sterowanie w zmiennym środowisku czy uwzględnianie kolizji.

Członkowie projektu:

  • dr Joanna Siwek – Zakład Sztucznej Inteligencji UAM
  • dr Patryk Żywica – Zakład Sztucznej Inteligencji UAM
  • dr hab. Inż. Tomasz Pajchrowski – Zakład Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PP
  • mgr inż. Przemysław Siwek – Zakład Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PP
  • mgr inż. Adrian Wójcik – Zakład Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PP

Studenci UAM:

  • Agata Kulhawczuk, UAM
  • Maciej Czajka, UAM
  • Szymon Parafiński, UAM
  • Adrian Świtalski, UAM
  • Krystian Wasilewski, UAM