Zespół systemów dialogowych

Kierownik zespołu

dr

Marek Kubis

Dr Kubis prowadzi badania w zakresie systemów dialogowych i technik modelowania dyskursu. Jego zainteresowania obejmują metody geometrycznego uczenia głębokiego w zastosowaniu do przetwarzania języka naturalnego, techniki wzbogacania danych tekstowych oraz kompresję modeli neuronowych.

Członkowie zespołu

dr

Paweł Skórzewski

Dr Paweł Skórzewski zajmuje się automatyczną analizą tekstów w aspekcie składniowym, diachronicznym, emocjonalnym i semantycznym. Wykorzystuje te badania w budowie systemów dialogowych. Ponadto zajmuje się metodami kompresji modeli językowych i wykrywaniem fałszu w tekstach internetowych.

dr

Tomasz Ziętkiewicz

Dr. Tomasz Ziętkiewicz zajmuje się automatyczną post-edycją tekstów rozpoznanych przez systemy ASR. W szczególności jego prace skupiają się wokół korekty błędów popełnianych w rozpoznawaniu mowy ciągłeł oraz normalizacji wyników rozpoznawania.

mgr inż.

Iwona Christop

Mgr Iwona Christop zajmuje się zagadnieniami automatycznego rozpoznawania mowy, ze szczególnym uwzględnieniem mowy nacechowanej emocjonalnie. Jest autorką datasetu nEMO - symulowanego zbioru mowy emocjonalnej w języku polskim.