Zespół systemów konwersacyjnych współpracujący z Samsung Electronics

Kierownik zespołu

dr

Marek Kubis

Członkowie zespołu

dr

Paweł Skórzewski

Dr Skórzewski w swojej pracy naukowej zajmował się automatyczną analizą językową tekstów pod względem składniowym, diachronicznym, emocjonalnym i semantycznym, a także budową systemów dialogowych. Obecnie bada metody kompresji modeli językowych oraz metody wykrywania fałszu w tekstach internetowych.

mgr

Tomasz Ziętkiewicz

doktorant wdrożeniowy WMI, zatrudniony w Samsung